A Balatonfüredi Napló beszámolója a Szakmai Estről

BALATONFÜREDI NAPLÓ XVII. évfolyam, 2018. III. szám 

Országosan is páratlan szakmai estet tartott március 22-én a füredi székhelyű Voluntas Egyesület Veszprémben. A szervezet az eltérő fejlődésmenetű vagy speciális nevelési igényű gyermekeket nevelő családokat segíti, s most egy asztalhoz ültette azokat, akik a támogató- munkában részt vállalhatnak. „Szeretnénk, ha minden érintett gyermek esélyt kapna arra, hogy a sérülésének megfelelően elérhető legjobb életminőségben élhesse majd le az életét, és ehhez elengedhetetlen a korai felismerés, majd a megfelelő minőségű és mennyiségű korai fejlesztés” – mondta a szakmai est előtti sajtótájékoztatón Szepessy Árpádné Barbara, a Voluntas Egyesület elnöke. Barbara saját gyermekével maga is végigjárta a speciális fejlesztés útját, így közvetlen tapasztalatok alapján tudja, hogy sok nagyon jó szakember dolgozik ezen a területen, de a családok magukra hagyatottan bolyonganak az ellátórendszerben, gyakran nem vagy csak későn jutnak megfelelő és hiteles információkhoz, ellátáshoz, fejlesztésekhez. Épp ezért rendezvényekkel, kiadványokkal, szülőképző csoportokkal, szakmai konferenciákkal és sok más eszközzel szeretnének segíteni abban, hogy ez megváltozzon.

A szakmai esten egy kötetlen szakmai beszélgetésre hívták a megyében a korai fejlesztésben, illetve a sérült vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésében dolgozó szakembereket. Ott voltak többek között a Veszprémi Csolnoky Kórház PIC-osztályának és a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak a képviselői, az Ayres-, a Pfaffenrot-módszer, valamint Veszprém megyei fejlesztőközpontok és egyesületek szakemberei és terapeutái. Célként fogalmazódott meg, hogy a gyakran egymástól függetlenül, egymás mellett dolgozó szakemberek között elindulhasson egy párbeszéd. Mint elhangzott: rengeteg kiváló, hiteles és lelkes szakember dolgozik az egészségügyben, illetve az állami és privát ellátórendszerben egyaránt. Nekik világszerte ismert és elismert fejlesztő módszereik vannak, nemzetközi szinten is párját ritkítja az intézményi ellátórendszer. Többek között a Dévény Anna által kidolgozott DSGM, a konduktív pedagógia, a tervezett szenzomotoros tréning, a hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika módszereivel dolgozó terapeuták jöttek el, csak azért, hogy azok a szakemberek, akik ezen az egyébként szűk társadalmi réteget érintő területen dolgoznak, megyei szinten jobban megismerhessék egymást. Bemutatták az előkészület alatt álló, a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvánnyal együttműködve készülő Szülői Tanácsadó Füzet mintapéldányát is. Ebből az érintett szülők és családok megismerhetik majd a megyei kórház PIC-részlegét és koraszülött-utógondozási rendszerét, a Pedagógiai Szakszolgálat megyei intézményeit, a legismertebb fejlesztőmódszereket és a megyében azokat alkalmazó terapeuták elérhetőségeit, néhány megyei fejlesztőközpontot, alapítványt és egyesületet, amelyek az érintett családokért dolgoznak. Szó volt az egyesület 2018ra tervezett programjairól is: a szülők kompetenssé tétele érdekében elindítják a szülőklubot, ahol az érintettek interaktív módon, kis csoportok keretei között kapnak átfogó képet a fejlesztés módszereiről. További terveik között intenzív nyári mozgásrehabilitációs tábor megrendezése is szerepel.

A Voluntas Egyesületet 2017-ben szülők, szakemberek és elhivatott támogatók azzal a céllal alapították, hogy segítséget nyújtani akaró és tudó emberekkel, intézményekkel és szolgáltatásokkal támogassák az eltérő fejlődésmenetű vagy speciális nevelési igényű gyermekeket, és az őket nevelő családokat. Az egyesület nem sérülésspecifikus, hanem az átlagostól, a normaként ismerttől eltérő módon fejlődő gyermekek és családjaik ügyével foglalkozik. Alapítói szülőként, szakemberként, támogatóként megtapasztalták, hogy a sérült, eltérő fejlődésmenetű gyermekek és családjaik gyakran nagyon hasonló típusú problémákkal küzdenek. A rendellenes fejlődés vagy a sérülés felismerése, a hiteles információk elérése, a megfelelő ellátás felkutatása, megszervezése és gyakran finanszírozása, a fejlesztés fontosságának tudatosítása, a családok életének teljes átalakulása, később az oktatási rendszerbe, az intézményes nevelésbe kerülés kérdései, majd a fiatal felnőttség, az esetleges önállóság, önellátás vagy éppen a kiszolgáltatottság, a felnövekvő gyermek későbbi sorsa – ezek a problémák, kérdések, feladatok más-más módon, időpontban és súllyal, de előbb vagy utóbb minden érintett családban felmerülnek. A különböző módszerekkel, egymástól sokszor földrajzilag is elkülönülő járásokban, gyakran magányosan tevékenykedő szakembereket és az egymás mellett működő állami és privát fejlesztőintézmények képviselőit szólítja meg a Voluntas, őket szeretnék egy egymást ismerő, elismerő és segítő közösséggé formálni M. A.