az eltérő fejlődésmenetű és speciális nevelési igényű gyermekeket nevelő családok segítésére

Közhírré tétetik, hogy 2017.12.14. napján a Veszprémi Törvényszék a 19-02-0003779. nyilvántartási számon bejegyezte a Voluntas Egyesületet a Bírósági Nyilvántartásba!